• آدرس : تهران-پیروزی- روبه روی خ ششم نیروی هوایی-پلاک ۲۴ -واحد ۷
  • شماره تماس : ۷۷۹۸۱۹۳۱ – ۰۲۱ , ۷۷۴۰۱۷۸۹ – ۰۲۱
  • خط ویژه : ۷۴۵۹۶
  • ایمیل : info@lechic-cosmetic.com